Vad påverkar A1C-nummer?

Vad påverkar A1C-nummer?

Alc blodprovet indikerar genomsnittliga blodsockernivåer över flera månader. Resultat från självstyrda tester är flyktiga och skjuter upp efter en måltid, till exempel. A1C-resultat anses vara en mycket bättre indikator på hälsofaktorer som involverar blodsockernivåer.

√Ölder

En stor studie visade att A1C-tal var högre hos äldre, nondiabetiska testpersoner. (Referens 1)

Ras och etnicitet

Många studier har försökt bestämma huruvida ras och etnicitet påverkar A1C-nivåer, även om något svar är bäst komplicerat på grund av de många faktorer som påverkar glukosnivåerna. Det finns tecken på att ras och / eller etnicitet kan spela en roll oberoende av ämnesbeteende. (Referens 2)

Påfrestning

Enligt en studie som rapporterats i "Arbets- och miljömedicin" hade arbetsplatsstress och socialt stöd på arbetsplatsen betydande effekter på A1C-resultat, med stresshöjande procentuell och socialt stöd som sänkte den. (Referens 3)

Kost och motion

Eftersom A1C-testet mäter den genomsnittliga blodsockernivån över flera månader, kommer kost och motion att inverka. Om din glukosnivå är hög på grund av olämplig diet och brist på motion, kommer det att återspeglas i din A1C-procent.

Andra förhållanden

Sicklecellshemoglobin (hemoglobin S) gör att A1C-resultaten blir mindre tillförlitliga. Anemi orsakar falska låga resultat, medan järnbrist kan öka A1C-tal. Blodtransfusioner ökar nivåer eftersom blodkonserveringslösningar är fulla av socker. (Se länk i resurser)

Dela:
Lämna En Kommentar