Vad är symtomen på vitamin B-12-brist?

Vad är symtomen på vitamin B-12-brist?

Har du någonsin undrat varför du kanske känner dig trög, har stickningar i dina händer och fötter eller har magproblem som förstoppning eller diarré? Svaret kunde hittas i din kost. Vitamin B-12 är medlem i B-vitaminfamiljen och är en viktig del i din dagliga kost. Det har många funktioner i din kropp, inklusive roller i nervfunktionen och bildning av röda blodkroppar. Om du misstänker att du har vitamin B-12-brist, kontakta din läkare för konsultation.

Anemi och relaterade symtom

Eftersom vitamin B-12 krävs för att kroppen ska kunna röda blodkroppar kan en brist på B-12 leda till ett tillstånd som kallas megaloblastisk anemi. Termen "megaloblastisk" betyder att dina röda blodkroppar är omogna, onormalt stora och oregelbundna strukturerade. Anemi betyder att det finns låga nivåer av röda blodkroppar som cirkulerar i ditt blod. Röda blodkroppar belastas med jobbet att leverera syre i hela kroppen. Om du har megaloblastisk anemi, kan du uppleva symtom som trötthet och svaghet på grund av låga syrehaltigheter som levereras i hela kroppen. Du kan också ha blek hud från det minskade antalet röda blodkroppar som cirkulerar i kroppen.

Nervsystemet och matsmältningssystemet symtom

B-12 spelar en viktig roll i nervernas funktion. B-12 hjälper till att göra myelin, vilken är den skyddande beläggningen som omger dina nerver. En brist på B-12 kan resultera i många symtom i nervsystemet, inklusive domningar, svårigheter att upprätthålla balans, förvirring, depression och dåligt minne. Stickning av händer eller fötter är det vanligaste klagomålet hos personer med B-12-brist. Dessa symtom kan uppstå utan uppenbara symtom på anemi. Tidig upptäckt av B-12-brist är viktigt för att undvika permanent nervskada.

En vitamin B-12-brist kan också inkludera matsmältningssymptom som dålig aptit, förstoppning, diarré och gas. Dessa symptom kan förekomma utan uppenbara tecken på anemi eller neurologiska symtom.

Källor till B-12

Naturliga livsmedelskällor för B-12 inkluderar lever, kött, mjölk, ägg, fisk och ost. Vitamin B-12 finns inte vanligtvis i växter livsmedel, men vissa befästa spannmål innehåller det. Det bästa sättet att förhindra en B-12-brist är att äta en balanserad diet. B-12-tillägg är också tillgängliga. Det rekommenderade dagliga intaget av B-12 är 2,4 mikrogram per dag för personer över 14 år.

Grupper som vanligtvis riskerar B-12 brist

Vitamin B-12-brist är vanligast bland två grupper av människor: vegetarianer och personer över 51 år.

Magsyra krävs för absorption av B-12. När du åldras producerar din kropp mindre magsyra. En minskning av magsyra innebär en minskning av absorptionen av vitamin B-12. Detta ger äldre vuxna en högre risk för B-12-brist.

När det gäller vegetarianer är naturliga livsmedelskällor för B-12 animaliska proteiner. Eftersom vegetarianer äter lite eller inget djurprotein är de i riskzonen för B-12-brist. Starka vegetarianer och veganer har högre risk än vegetarianer som fortfarande äter mjölkprodukter och ägg.

Dela:
Lämna En Kommentar