Vad är livslängden hos någon med metastatisk melanom?

Vad är livslängden hos någon med metastatisk melanom?

Metastatisk melanom indikerar att cancer har spridit sig genom hela kroppen. Detta är den sista etappen av cancer och en botemedel är osannolikt. Många faktorer kommer att påverka prognosen.

Bestämning av prognos

De fem- och 10-åriga överlevnadsfrekvenserna är ett primärt prognosverktyg. Dessa data representerar antalet personer med en viss typ och cancerfrekvens som fortfarande lever efter fem och 10 år. Många andra faktorer kommer till spel och ingen kan med säkerhet veta hur länge en cancerpatient kommer att överleva.

Steg 4 Melanomprognos

American Cancer Society listar följande data baserat på en studie av 40.000 patienter som behandlats för melanom mellan 1988 och 2001. Den femåriga överlevnadskursen är 18 procent medan 10-årskursen är 14 procent.

Överväganden om statistik

Överlevnadsstatistik återspeglar patienter behandlade för många år sedan. Nyligen diagnostiserade patienter kan få bättre utsikter på grund av framsteg i behandling av melanom.

Andra faktorer

Det amerikanska cancerförbundet noterar flera faktorer som spelar in när man bestämmer prognosen. Din Stage 4 outlook är bättre om cancer har spridit sig till avlägsna områden i huden och lymfkörtlarna snarare än organ. Afroamerikaner har en ökad risk jämfört med vita. Cancers som ligger i foten, handflatan eller nagelsängen är värre än andra platser.

Behandlingskonsekvenser

Vissa behandlingar för avancerat melanom kan förlänga överlevnaden. American Cancer Society noterar en kombination av kemoterapi och immunterapi läkemedel kan vara till nytta. Diskutera alternativ med din läkare. Vid denna tidpunkt är ett botemedel osannolikt.

Dela:
Lämna En Kommentar