Vad är högkvalitativt urotelial karcinom?

Vad är högkvalitativt urotelial karcinom?

Urotelial karcinom - även kallat övergångscellcancer - är en form av cancer som börjar i cellerna som leder urinblåsan. När celler av denna cancer visar vissa strukturella förändringar klassificeras de som högkvalitativa.

Fakta

Enligt det amerikanska cancerföreningen står urotelkarcinom för mer än 97 procent av alla blåscancer.

Högkvalitativt urotelial karcinom

Cancerspecialister (onkologer) delar urotelialkarcinom i två kategorier. Lågkarcinom har celler som liknar normala celler, medan högkvalitativa karcinom har celler som visar allvarliga abnormiteter, enligt ACS.

Tillväxt och fara

Typiskt växer högkvalitativa urotelialkarcinom relativt snabbt och uppvisar en större cancerfara än lågkarcinom.

Ytterligare faktorer

Förutom att klassificera karcinom som högkvalitativa eller låga nivåer, förutsäger onkologer allvarligheten i varje fall genom att bestämma om det har spridit sig till (invaderat) andra lager av blåsvävnad. Som regel innebär invasiva cancer fler hälsoproblem och behandlingssvårigheter. Både hög- och lågkarcinom kan vara invasiv.

Invasiva uroteliala karcinom

Invasiv urotelial karcinom kan spridas från blåsans foder till blåsemuskeln såväl som tillhörande lymfkörtlar och närliggande organ, enligt National Cancer Institute.

Dela:
Lämna En Kommentar