Vad är funktionerna hos en tävlingschef i sport?

Vad är funktionerna hos en tävlingschef i sport?

En tävlingsledare inom idrott har ansvaret för att planera och genomföra atletiska händelser inom en viss sport. Tävlingschefen som arbetar som en del av ett skolsystem måste utföra sitt jobb i samband med en sportram. Ramverket kan bestå av skolor inom sitt område eller distrikt. En tävlingschef i en professionell sport arbetar inom idrottsföreningen. Exempel på sport som använder tävlingsledare är fotboll, simning, baseball, volleyboll och gymnastik.

Samordning

Konkurrensledare samordnar alla tekniska aspekter av den sport de representerar. Hon är ansvarig för att känna till utformningen av varje idrottsplats. Hon måste ta ut inventar över all utrustning och vara medveten om utrustningens behov. Hon är också ansvarig för anläggningsplanering. Det är viktigt att hon känner till sportreglerna och förbereder sig för meningsskiljaktigheter under samordning.

Kommunikation

Kvalitetskommunikationsförmåga är avgörande för en tävlingschef. Han är ansvarig för att prata med tränare, spelare, tjänstemän, idrottsmedicinska personal, mötesrepresentanter och styrande organ inom idrotten. Han spenderar sin dag med att kommunicera de dagliga aspekterna av regler, layout, mötesplats och beredskapsplaner för sporten. Positiva kommunikationsförmågor är också viktiga för att hantera tvister. Tävlingschefen möter också tränare och deltar i lämpliga träningar.

schemaläggning

En central funktion hos tävlingschefen är schemaläggning. Hon behöver planera och genomföra hela sportsäsongen för tränare, spelare och tjänstemän. Hon måste undvika konflikter i schema, och för skoltävlingschefens positioner, förbereda sig för efter säsongsspel. När schemat börjar, måste chefen utvärdera för framtida planering.

Dela:
Lämna En Kommentar