Vad är fördelarna med quinin i tonvatten?

Vad är fördelarna med quinin i tonvatten?

Quinin är ett läkemedel som används för att behandla malaria. Det har använts off-label för att behandla benkramper, men biverkningarna överväger fördelarna i det här fallet. Modernt toniskt vatten innehåller mycket mindre kinin än vad som behövs för någon medicinsk behandling.

Historia

Quinin finns i cinchona bark och användes av infödda sydamerikaner för att behandla malaria. Européerna stötte först på drogen i mitten av sjuttonhundratalet.

Tidiga användningar

Kinin tillsattes ursprungligen till toniskt vatten som en anti-malariell behandling. Enligt legenden föddes gin och tonics som ett sätt att maskera kininens bitterhet.

Malariabehandling

Både naturligt och syntetiskt kinin används fortfarande idag för att behandla stammar av malaria som har blivit resistenta mot andra säkrare droger.

Benkramper

FDA har inte godkänt kinin som behandling för benkramper. Det har farliga biverkningar, inklusive blodkoagulation och död, som kan vara en acceptabel risk för livshotande sjukdom men inte för mindre allvarliga förhållanden.

Modernt toniskt vatten

Idag innehåller toniskt vatten bara tjugo milligram kinin per sex ounces. Det skulle ta upp till fem liter toniskt vatten om dagen för att behandla malaria.

Dela:
Lämna En Kommentar