Vad är farorna med extremt låga TSH-nivåer?

Vad är farorna med extremt låga TSH-nivåer?

Låga TSH-nivåer indikerar att din kropp producerar för mycket sköldkörtelhormon. Detta hormon tjänar många viktiga funktioner, och överdrivna nivåer kan orsaka ett antal problem.

hypertyreos

Låga TSH-nivåer indikerar hypertyreoidism, ett tillstånd som kännetecknas av överdrivna mängder sköldkörtelhormon. Du måste behandla detta tillstånd.

symtom

Sköldkörtelhormon reglerar många kroppsliga funktioner, inklusive metabolismen. Ökad produktion kan leda till nervositet, irritabilitet, viktminskning oavsett kost, snabb hjärtslag och känslighet mot värme.

komplikationer

Allvarliga komplikationer kan härröra från låga TSH-nivåer. Dessa komplikationer kan innefatta en mängd olika hjärtproblem, svaga ben, ögon- och hudproblem och tyrotoxisk kris. Ett allvarligt tillstånd som kan orsaka störande beteende. Sök medicinsk vård om dina symtom ökar intensivt eftersom detta kan indikera tyroxisk kris.

Sänkning av hormonproduktionen

Flera behandlingsalternativ finns för att behandla överdriven sköldkörtelhormonproduktion. De inkluderar jodbehandlingar för att minska sköldkörteln och läkemedel för att minska hormonproduktionen samt vissa symtom. I sällsynta fall kan din läkare rekommendera att ta bort det mesta av din sköldkörtel.

Övervakning av ditt tillstånd

Det är viktigt att övervaka dina hormonnivåer för att du ska ta rätt mängd medicin. För mycket eller för lite kan orsaka problem; var noga med alla utnämningar och test som din läkare begär.

Dela:
Lämna En Kommentar