Vad är det normala intervallet för RA-faktorn?

Vad är det normala intervallet för RA-faktorn?

Faced med en patient som uppvisar de vanligaste symptomen på reumatoid artrit (RA), som ledvärk, stelhet eller svullnad, kan en läkare beställa ett reumatoidfaktortest för att bestämma halterna av RF som finns närvarande i patientens system. Den reumatoida faktorn kan innebära potentiella hälsohänsyn, så en patient bör veta några fakta om det för att bättre förstå testresultat.

Definition av reumatoid artrit

RA är en autoimmun sjukdom som orsakar kronisk inflammation. RA påverkar ofta de små lederna i händer och fötter eftersom det anfaller den gemensamma foderet, vilket resulterar i smärtsam svullnad. RA kan så småningom leda till gemensam deformation och erosion av ben. RA kan också påverka hela kroppen, vilket ger både feber och trötthet.

Den reumatoida faktorn

Den reumatoida faktorn (RF) är en antikropp i blodet kopplat till RA och andra autoimmuna sjukdomar. Medan höga halter av RF i patientens system kan föreslå att patienten har eller kommer att utveckla RA i framtiden är RF-testet inte en enda indikator. Cirka 10 procent av människor uppvisar en förhöjd nivå av RF-antikroppen utan symptom på RA, och cirka 20 procent av patienterna med RA kommer att testa negativa eller nuvarande mycket låga halter av RF. Dr Joan Bathon, med Johns Hopkins Arthritis Center, säger, "Blodtesterna används för att bekräfta vad som finns i medicinsk historia och fysisk undersökning."

RF-test

Att testa RF kräver ett blodprov, som sedan går för analys. Läkare använder testet för att hjälpa till att diagnostisera reumatoid artrit och hjälp vid att skilja den från andra tillstånd som orsakar liknande symtom på ledvärk, inflammation och styvhet, såsom Sjögrens syndrom.

RF testresultat finns i två former: enheter eller titrar. Eftersom höga RF-nivåer gör ett blodprov molnt, mäter ett test från nephelometri-enheten hur mycket ljus blodprovet blockerar. Med hjälp av denna mätning är en RF-nivå på 100 enheter högre än en av 40 enheter. Ett test uppmätt i titrar bestämmer hur utspädd ett blodprov kan vara innan RF inte kan detekteras. Ju högre det andra talet är, desto mer RF är närvarande i det utspädda blodprovet. Så en titer på 1:80 indikerar mer detekterbar RF än en titer på 1:20.

Testresultat

Bedömd av Dr. Shoor, en internist som specialiserat sig på reumatologi, ger Quest Diagnostics det normala intervallet av RF i blodet som 1:20 till 1:80 titrar eller 14 enheter / ml till 60 enheter / ml. Nivån mindre än eller inom detta område betraktas som "normala" och är inte starka faktorer vid diagnos.

Orsaker till hög RF

En hög RF indikerar inte bara möjligheten till RA. Den reumatoida faktorn kan också vara förhöjd hos personer med lupus, Sjögrens syndrom eller personer som lider av infektioner som hepatit, mononukleos och tuberkulos. Cancerpatienter kan också testa högt för RF. "Ett laboratorietest gör emellertid inte själv en diagnos," säger Dr. Bathon. "Det måste övervägas tillsammans med den enskilda patientens tecken och symtom... Det bästa att göra i fall av uthållig ledsmärta är att se en reumatolog för att se om det finns fysiska bevis på ledbotten."

Dela:
Lämna En Kommentar