Vad är behandlingarna för förhöjda leverenzymer?

Vad är behandlingarna för förhöjda leverenzymer?

Förhöjda leverenzymer kan peka på många olika förhållanden. Ibland indikerar det inte någon abnormitet. I andra fall kan det vara ett tecken på en dödlig sjukdom, inklusive levercancer och cirros. Behandlingen varierar mycket baserat på de förhållanden som får dem att förhöjas. Läkare använder test för att bestämma orsaken till de förhöjda enzymantalen.

Diagnos

Om du diagnostiseras med förhöjda leverenzymer kan uppenbarelsen medföra några behandlingar. Vilken behandling som ordineras för dig är beroende av vad som orsakar ditt höga antal lever enzymer.

Förhöjda leverenzymer uppstår vid inflammation eller leverskada. En skyldig är alkohol, som överbelastar levern när den konsumeras ofta och i stora mängder och orsakar alkoholisk, hepatit och levercirros. Ökningen kan också bero på fetma, hepatit A, B eller C, icke alkoholhaltig fettsleversjukdom, celiacsjukdom, levercancer eller mononukleos.

Läkare planerar ofta ytterligare tester för att fastställa orsaken till dina förhöjda leverenzymer. Leverfunktionstest mäter det arbete som levern gör. Läkare använder mer än ett dussin test. Två tester kontrollerar albumin och bilirubin. Andra tester ser på två enzymer i levern, alanintransaminas (ALT) och aspartattransaminas (AST) och enzymet alkaliskt fosfatas (ALP).

En mer extrema procedur är ett leverbiopsitest, där en läkare tar bort ett prov av din levervävnad för att köra test på den.

I de flesta leversjukdomstillstånd stiger ALT-nivåerna över AST-nivåer. När AST-nivåer är större indikerar det vanligtvis alkoholhaltig leversjukdom. Förhöjda ALT- och AST-enzymer kan också vara resultatet av extrem motion, vilket orsakar muskelskada. Höga AST- och ALT-nivåer indikerar sådana tillstånd som viral hepatit A eller B och leverskador från intag av toxiner, inklusive en ökning av acetaminofen. Den vanligaste orsaken till mild till måttlig förhöjning i ALT och AST är en fettlever, som normalt beror på alkoholmissbruk men kan också vara en följd av diabetesförhållanden och fetma.

Höga nivåer av bilirubin kan indikera ett problem med blod eller lever. Höga nivåer av bilirubin är förknippade med gulsot, hudens gulning. Det kan vara knutet till hepatit eller gallblåsans tillstånd och vissa läkemedel, inklusive kemoterapi läkemedel.

Drogbehandling

Med höga nivåer av bilirubin kan läkare ordinera läkemedel som riktar sig mot det underliggande problemet som orsakade tillståndet. Inga droger behandlar emellertid specifikt de ökade bilirubinnivåerna. Om de höga halterna är förknippade med droger som du har intagat, kan läkare ordinera reducerad medicinering eller stoppa det helt.

Läkemedel som vanligtvis ordineras för patienter med svår leverskada inkluderar diuretika, ofta kallade vattenpiller. De behandlar vätskeretention i fall där din lever inte fungerar ordentligt och du samlar vätska i kroppen. Ett annat vanligt recept är smärtstillande medel. Ta inte Tylenol, vilket kan förvärra leverskador.

Kost och näring

När förhöjda leverenzymer är relaterade till anemi, fetma och alkohol, rekommenderar läkare att anpassa matvanor. Anemiska patienter uppmuntras att följa dieter hög i järn eller ta järntillskott. Under tiden läggs överviktiga patienter på restriktiva dieter med låg fetthalt för att minska kroppsfettprocenten, och de som har alkoholrelaterade tillstånd får veta att de slutar att konsumera alkohol.

Dela:
Lämna En Kommentar