Så spelar man försvar i Field Hockey

Så spelar man försvar i Field Hockey

Försvarets hjärta i fälthockey bevakar dina motståndare och håller bollen från dem. Field hockey använder en blandning av märkning, som är som man-till-man försvar, och täcker, vilket är som zonen försvar. De flyter ofta lätt från den ena till den andra.

Välj motståndaren du kommer att vakta och flytta till utrymmet där hon går.

Stå mellan din motståndare och målet på en plats som ger dig det bästa stället för att ta itu med eller avlyssna bollen. Försök vara bollsidan och målsidan, som ligger mellan bollen och din motståndare samt mellan din motståndare och målet. Om du saknar bollen, är du fortfarande mellan bollen och målet.

Titta på bollen, inte din angripare. Du kommer vara mindre mottaglig för att falla för rörelser som är avsedda att distrahera dig så att hon kan röra sig mot målet.

Håll din vikt på bollarna på dina fötter. Ju mer balanserad du är desto snabbare kommer du att kunna svara mot motståndarens förändringar i riktning.

Var försiktig med att använda falska drag för att distrahera din motståndare; du kan sluta missa spelet. Var tålamod och se var bollen går. När du har en möjlighet, försök att stjäla bollen eller fånga ett pass.

Använd zonskydd när du inte markerar en viss spelare. Täck utrymmet på sidan och baksidan av din lagkamrat, så om angriparen slår henne, markören blir du markören tills din lagkamrat återhämtar sig. Tänk på det som en rotation.

Dela:
Lämna En Kommentar