Så här sätter du på en syrecylinder

Så här sätter du på en syrecylinder

För många äldre medborgare och för personer med vissa lungförhållanden kan användningen av en syretank bli en nödvändighet att leva. För dessa människor, eller för dem som tenderar för dem, är det ett måste att lära sig att använda tanken. Lyckligtvis är det en enkel sak att slå på en syrgasbehållare. Följ alltid din läkares eller vårdgivares instruktioner angående flödesinställningen för tanken. Du vill inte ta emot för mycket eller för lite syre.

Fyll luftfuktaren med färskt, destillerat vatten till fyllningsledningen. Om det finns något gammalt vatten släng det ut.

Haka upp den ena änden av syrgasröret med luftfuktaren och den andra änden med näskanylen eller masken.

Slå på tanken genom att vrida ventilen högst moturs. (Använd högerregeln: Kräng din högra hand runt ventilen med tummen uppåt, eftersom du vill att luften ska komma ut. Klingan på fingrarna visar rätt riktning för att vrida ventilen. För att stänga av ventilen, vrid din hand upp och ner, så tummen pekar in i tanken och vrid igen ventilen riktningen fingrarna curling.)

Ställ in flödesmätaren till den inställning som din läkare eller vårdgivare föreskriver. När du vrider ratten, kommer en metallboll att stiga till rätt nivå på skalan.

Dela:
Lämna En Kommentar