Så här felsöker du en NordicTrack 990 elliptisk

Så här felsöker du en NordicTrack 990 elliptisk

NordicTrack är en tillverkare av hemmaplaneringsutrustning. Företaget började genom att sälja inomhus längdskidor, sedan expanderade till andra typer av fitnessutrustning på 1990-talet. NordicTrack 990 elliptiska har en justerbar ramp, pedalmotstånd och hjärtfrekvensmätare som alla kan styras från maskinens huvudkonsol. Den elliptiska måste övervakas noga före och efter användning för eventuella problem som kan uppstå. Felsök elliptiken omedelbart eller kontakta NordicTrack för reparationer.

Rengör hjärtfrekvensövervakningsdynorna om konsolen inte visar din hjärtfrekvens när du griper dynorna. Använd en fuktig trasa och en mild tvål för att rengöra dynorna. Använd inte alkohol eller andra slipmedel som kan skada utrustningen.

Kalibrera rampen om elliptiken inte fungerar korrekt. Tryck och håll in knappen "Target Toning Workouts" på konsolen tills kalibreringsläget visas på displayen. Tryck en gång på "Target Toning Workouts" -knappen. Den elliptiska visar ytterligare riktningar. Använd "One Step Power Ramp" ökning och minska knapparna för att höja och sänka rampen.

Justera reed-omkopplaren genom att ta bort åtkomstluckan, som sitter över elliptiska hjul på maskinens baksida. Tillbehörshöljet kan tas bort med en skruvmejsel med platta skruvar. Koppla ur maskinen. Rörbrytaren ger information till konsolen för visning. Rotera remskivan tills remskivmagneten, som ligger under bältet, stämmer upp med reed-omkopplaren. Rörbrytaren har en tråd som löper in i den. Lossa skruven till reed-omkopplaren och justera avståndet närmare eller längre från remskivmagneten. Dra åt skruven. Sätt i maskinen och rotera remskivan. Om konsolen fortfarande inte visas korrekt, repetera justering av reed switch-avståndet antingen närmare eller pappa från remskivmagneten.

Justera drivremmen om pedalerna glider under användning. Koppla ur elliptiska. Lyft spärren på undersidan av vänster pedalarm och släpp av den. Använd en skruvmejsel för att ta bort armen och skjut upp skivpanelen. Lossa svängskruven på vänster sida. Bältesspännskruven ligger under svängskruven. Dra åt bältesspänningsskruven tills bältet är tätt. Dra åt svängskruven. Byt skiva och arm till elliptisk.

Dela:
Lämna En Kommentar