När är Tick säsong?

När är Tick säsong?

Enligt centren för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder är fläckar utbrett inte bara i hela USA, utan över hela världen. Att minska exponeringen året runt, speciellt under högsäsong, kan minska risken för att infektera en infektion från de blodande parasiterna.

Rusningstid

Under sin livstid kommer fästingar att gå igenom fyra steg, från ägg till vuxen. Varje steg kräver en allt större blod värd för att säkerställa överlevnad. Människor är högst riskerade under vår och sommarmånader, vanligtvis april till september.

Förebyggande

Fästingar kan hittas övervägande i trädbevuxen eller borstat områden och i lång vegetation. För att minimera fästxponering, bära skyddsdräkter i en ljus färg tillsammans med ett kemiskt avstötningsmedel. Också tuck pant ben i strumpor, och stanna nära centrum av vandringsleder. National Institute of Health säger att man utför en hudkontroll efter att ha varit ute i naturliga miljöer.

varningar

Ticks kan orsaka Lyme sjukdom, Rocky Mountain Spotted Feber och en mängd andra sjukdomar. De vanligaste symptomen på fästbårna sjukdomar är feber och frossa, ont och smärta, utslag och neurologiska reaktioner. Om en fästbett förekommer ska du avmarkera och desinficera bettområdet. Om symtomen kvarstår kontakta läkare.

Dela:
Lämna En Kommentar