Klebsiella oxytokabehandling

Klebsiella oxytokabehandling

Klebsiella oxytoka (KO) är en bakterie som orsakar urinvägsinfektioner och septikemi. Klebsiella oxytoka har en stor möjlighet till antibiotikaresistens, vilket gör relaterade infektioner mycket allvarliga och det är viktigt att behandla dem snabbt. Septikemi är den mest allvarliga infektion som orsakas av klebsiella oxytoka; lyckligtvis finns det behandlingar för infektionerna.

Klebsiella Oxytoca Urinvägsinfektion

Klebsiella oxytok bygger ofta upp i urinvägarna och multiplicerar, vilket orsakar infektion. Urinvägsinfektioner är allvarliga hälsorisker som uppvisar många symtom: frekvent urinering, kraftig förbränning i urinblåsan och urinvägarna under urinering, trötthet, ont och smärta (utan urinering) i urinblåsan och urinvägarna. Obehandlad infektion kan leda till njursinfektion och allvarlig feber. Klebsiella oxytokas orsakade urinvägsinfektion behandlas via antibakteriella läkemedel. De vanligaste antibiotika som används för behandling inkluderar trimetoprim, sulfametokazol, amoxicillin och ampicillin. En läkare kommer först att bekräfta att du inte har några medicinska allergier mot dessa läkemedel innan du skriver ett recept. Om klebsiella ocytokaspridning sprider sig till njurarna blir behandlingen komplicerad. Hospitalisering och IV-administrerade antibiotika krävs. Det tar flera veckor av antibiotika att avhjälpa en klebsiella oxytokainneinfektion. Eftersom klebsiella oxytoka är mer benägna att utveckla antibiotikaresistens, kontakta din läkare omedelbart om du upplever symptom på urinvägsinfektion.

Klebsiella Oxytoca Septicemia

Klebsiella oxytoka är ansvarig för septikemi. Septikemi är en extremt allvarlig livshotande infektion i blodet. Allvarligheten ökar väldigt snabbt behandling behövs snabbt. Spikande feber, frossa, snabb andning och hjärtfrekvens är tidiga symtom på septikemi. Symtom utvecklas till medicinsk chock och stadig feber. Ofta minskar kroppen sin temperatur kraftigt och orsakar hypotermi. När klebsiella oxytoka reser och multipliceras i blodflödet minskar mental medvetenhet, blodtryck faller och röda fläckar på huden dyker upp på huden. Om du tror att du har septikemi, kontakta omedelbart 911. Du kommer att behandlas i intensivvården, där antibiotika, plasma och eventuella blodtransfusioner ska administreras via en IV.

Dela:
Lämna En Kommentar