Kan bältros påverkar dina leder?

Kan bältros påverkar dina leder?

Bältros är ett blåsande, smärtsamt hudutslag som är vanligt bland äldre vuxna. Det kan orsaka smärta i olika delar av kroppen. Om du upplever ledsmärta kan det vara associerat med bältros.

Bältros

Bältros, även känd som herpes zoster, är ett utslag på grund av viruset som orsakar vattkoppor. Enligt MedlinePlus, när du har ett utbrott av vattkoppor, förblir viruset vilande i kroppen tills det framträder senare i livet som bältros.

symtom

Ett blåsande hudutslag är det vanligaste symptomet på bältros. Andra symptom som kan uppstå är frossa, feber, huvudvärk, hörselnedsättning, ledsmärta och muskelsvaghet.

Associerad smärta

Herpes zosterviruset förblir vilande och lagras i nervceller, vilket kan förklara led- och muskelsmärta och svaghet. Om du har ett utbrott av bältros och upplever ledsmärta kan det vara associerat med viruset.

Behandling

Ringarna utsläpp går bort på egen hand över tiden. Behandling är oftast för smärtan associerad med bältros - antingen i utbrottsområdet, bukområdet, musklerna eller lederna. Låt din vårdgivare veta om du upplever ledsmärta som är störande.

Forskning

Bältrosviruset är en av många herpesvirusstammar som fortfarande genomgår forskning. Ett vaccin är tillgängligt för att förhindra bältros, och Centers for Disease Control and Prevention rekommenderar vaccination för vuxna över 60 år.

Dela:
Lämna En Kommentar