Hur man räknar lådorna på EKG-pappret för att bestämma ränta

Hur man räknar lådorna på EKG-pappret för att bestämma ränta

Hjärtsjukdomar är den första mördaren i USA enligt National Institute of Health Medline Plus-webbplatsen. Elektrokardiogrammet är ett värdefullt verktyg för att bekämpa och identifiera delar av hjärtsjukdomar. Ett elektrokardiogram, även kallat EKG eller EKG, används för att upptäcka och identifiera problem med hjärtfunktionen. EKG ger information om hjärtans elektriska aktivitet och den takt och rytm som hjärtat slår på. Att förstå hur man tolkar lådor på EKG-pappret är en värdefull färdighet i hjärthälsovården.

Förstå EKG-block

Räkna antalet block mellan hastigheten som du vill bestämma. EKG-grafipapiret är indelat i en kvadrat på en millimeterstorlek. Avståndet mellan varje kvadrat (går från vänster till höger) representerar 0,04 sekunder. De ena millimeterblocken är de minsta indelningarna på EKG-pappret. Fem av blocken med en millimeter motsvarar ett stort block som representerar 0,2 (5 x 0,04) sekunder. Följaktligen motsvarar fem av de stora blocken en sekund av tiden (5 x 0,2) på EKG. Att bestämma hjärtfrekvensen handlar om att räkna blocken mellan två referenspunkter som du bestämmer och översätta antalet block till gång.

Hitta referenspunkterna på EKG-pappret som motsvarar den hjärtfrekvens som du vill mäta. P-vågorna indikerar sammandragning av hjärtkammaren (atria) och r-vågorna indikerar sammandragning av hjärtkammarens nedre kammare (ventriklar). Räkna antalet eller p-vågorna på en minut för att bestämma den elektriska hastigheten för atriärkonventionen.

Räkna antalet r-vågor på en minut för att bestämma den elektriska hastigheten hos ventriklarna som kontraherar.

Bestäm antal lådor på en minut. Femton stora lådor är tre sekunder. EKG-grafipapiret har markeringar mellan varje segment av 15 stora lådor för att indikera intervallet på 3 sekunder. Uppnå en 6 sekunders EKG-remsa (30 stora lådor) och multiplicera antalet p-vågor i sex sekunders remsa med 10 för att bestämma antalet atriella slår på en minut.

För att bestämma antalet ventrikulära kontraktion multiplicera antalet r-vågor i 6 sekunders EKG-band med 10.

Alternativa metoder

Bestäm den atriska hjärtfrekvensen genom att räkna antalet ett millimeter lådor mellan två på varandra följande p-vågor och dela sedan numret med 1 500. För att bestämma ventrikulär hjärtfrekvens, räkna antalet ett millimeter lådor mellan två på varandra följande r-vågor dela sedan numret med 1 500. Denna metod kan endast användas om hjärtfrekvensen är vanlig - avståndet mellan på varandra följande r-vågor eller p-vågor är lika. Nummer 1.500 används eftersom 1,500 millimeter lådor motsvarar en minut.

Använd de tunga boldfaced-linjerna som indikerar 3 sekunders steg för att räkna antalet p- eller r-vågor på en minut. Minns följande sekvens av siffror enligt ECG Strip Ease Book, "300, 150, 100, 75, 60, 50."

Börja med p-våg eller r-våg (beroende på vilken takt du mäter) närmast en tung linje på EKG-pappret. Tilldela nästa serie tunga linjer de sex siffrorna respektive. P-våghastigheten (atria) bestäms genom att registrera numrervärdet för nästa p-våg som ligger närmast en tung linje. R-våghastigheten (ventrikulär) bestäms på samma sätt med användning av r-vågn närmast tunga linjer.

tips

Mät puls genom att räkna pulsationer i en vena eller artär för att bestämma huruvida hjärtets elektriska aktivitet resulterar i sammandragning av hjärtat och blodflödet. EKG-mönstret registrerar hjärtaktivitet, inte blodflöde eller faktisk muskulär kontraktion.

varningar

ECG Strip Ease-boken varnar "kontrollera alltid en puls för att korrelera med hjärtfrekvensen på ett EKG."

Dela:
Lämna En Kommentar