Hur man binder ner en trampolin

Hur man binder ner en trampolin

Korrekt utomhus trampolinförankringssystem är viktigare än någonsin på grund av den ökande populariteten hos skyddande säkerhetsnät. Säkerhetsnät hindrar användare från att studsa av trampolinytan och på marken, vilket minskar sannolikheten för kroppsskada. Dessa säkerhetsnät ökar dock trampolinens yta, vilket i själva verket skapar stora, vindfångande segel. Vid kraftiga vindstörningar kan trampoliner med säkerhetsnät kastas runt och skadas. Förankring av trampolinen mot marken minskar sannolikheten för vindskador.

Placera ett ankare och en replängd på marken i mitten av varje trampolinben.

Vrid ankaren medurs tills det är svårt att röra sig. Sätt in kråken i ankarets öga för att öka hävstången och rotera medurs tills ankarets öga är allt som är kvar över marken, med den öppna änden av ögat vänd från trampolin.

Lossa ena änden av repet över trampolinfjäderskenan, under benstödet och genom markankarets öga. Tie de två ändarna av repet för att säkra trampolinen till ankaret.

Upprepa steg 2 och 3 för varje ben för att säkra trampolin på alla fyra jordankare.

Dela:
Lämna En Kommentar