Hur man beräknar AST / ALT-förhållandet

Hur man beräknar AST / ALT-förhållandet

Alaninaminotransferas (ALT), ett enzym som finns i levern, röda blodkroppar och hjärtat, används som en indikator på leverproblem som hepatit och cirros. Ytterligare orsaker till ökade ALT-nivåer är fetma, örter och alkohol- eller drogmissbruk. Aspartataminotransferas (AST) finns också i lever och hjärta, men också i musklerna. Orsaker till höga AST-nivåer inkluderar cirros, muskeldystrofi och kongestivt hjärtsvikt. Tillsammans är ALT och AST ett sätt att övervaka hjärta och leverhälsa.

Besök din läkare för att få eventuella pappersarbete som behövs för att du ska få blod att dra ut för testning.

Gå till ett blodlaboratorium för att få blod att dra ut för att beräkna din AST och ALT. Be om att en kopia av resultaten skickas direkt till dig.

Dela AST-numret på ditt laboratorieresultat med ALT-numret för att få AST / ALT-förhållandet. Till exempel, om din AST är 37 iu / L och din ALT är 22 iu / L, så är ditt AST / ALT-förhållande 37/22 = 1.68.

Dela:
Lämna En Kommentar