Hur installerar jag räcken på sjukhusbädden?

Hur installerar jag räcken på sjukhusbädden?

Sängskenor på sjukhussäng är en nödvändighet för att förhindra att en patient faller ur sängen. De flesta sjukhusbäddramar är bara bredden på en Twin-ram, så det finns lite utrymme för rörelse. Den här artikeln visar hur man installerar Invacare fullängdsskenor på en sjukhusbädd i hemmet.

Installation

Ta bort madrassen från sängramen.

Montera en crossbrace på sängfjäderns huvudfjäder mellan sjätte och sjunde fjädrarna.

Skjut korsbottens sängkrok under sängens fjäderjärn.

Skjut in crossbrace inåt tills den inre fjädern ger tillräckligt så att du kan fästa den andra änden på den andra sidan av sängramen.

Vrid dammhålen så att de är vertikala, med den långa änden på botten.

Montera den andra korsningen på fotfjädern mellan andra och tredje fjädrarna med samma steg som tidigare noterat.

Placera det yttre teleskopröret i bäddsskenan i tunnan av huvudfjädern.

Drag kolven på cylindern för att sänka sängskenan och lossa sedan den för att låsa den på plats.

Dra för att förlänga bäddsskenan och placera den sedan i hålen på fotfjädern.

Dra kolvvredet på fotfjäderkorsskenan för att sänka sängskenan och släpp sedan igen för att låsa den på plats.

Upprepa denna process för sängskenan på andra sidan av sängen.

Dela:
Lämna En Kommentar