Hur är lysolhälsan farlig?

Hur är lysolhälsan farlig?

Lysol desinfektionsmedel kräver att man dödar 99,9 procent av bakterier, men de kan också bära risker för människor också.

Identifiering

Enligt tillverkarens webbplats innehåller desinfektionsspray av Lysol etanol, vatten, isobutan, tetranatrium EDTA, propan, doft, natriumbensoat, boratföreningar och ammoniakföreningar.

Fungera

Lysol Anti-Bacterial Action Spray innehåller 79 procent denaturerad etanol, vilket kan orsaka irritation av ögon och slemhinnor och kan orsaka depression i centrala nervsystemet vid inandning eller intag.

Betydelse

I en undersökningsrapport från CBC News i Kanada, i vilken nivåer av VOC (flyktiga organiska föreningar) mättes, fann sig Lysol spray innehålla 1 200 delar per miljon. Dessa nivåer är 1000 gånger så mycket som Clorox rengöringsdukar på 1000 delar per miljard, och mycket högre än de 500 delarna per miljard betraktad som säkra för människor.

potential

Lysol desinfektionsspray innehåller ammoniumhydroxid, ett misstänkt andningsförgiftning, som kan vara kopplat till en mängd olika lungbetingelser, inklusive bronkit, lungödem, emfysem och cancer.

Varning

Enligt U.S. Environmental Protection Agency har minst hälften av ingredienserna i Lysol inte testats fullständigt för möjliga hälsorisker för människor.

Dela:
Lämna En Kommentar