För & nackdelar med X-strålar

För & nackdelar med X-strålar

Sju av tio personer får antingen en medicinsk eller dental röntgen varje år, enligt miljöskyddsmyndigheten, vilket gör röntgen till den främsta källa till konstgjord strålningsexponering. Tusentals röntgenapparater används varje dag i medicinska miljöer.

Fungera

Röntgenapparater arbetar genom att skicka ut små röntgenpartiklar, kallade foton, genom kroppen och fånga dem på speciell film eller en dator. Röntgenpartiklarna är samma slags strålning som solljus och reser genom kroppen på samma sätt.

Eftersom fotoner rör sig lätt genom ämnen som luft, visas dessa som svart på röntgenfilmen. Vätskor i kroppen dyker upp som gråa, eftersom fotonen delvis kan tränga in i vätska. Fotonen kan inte tränga in i mycket tät materia, såsom ben och tänder, och dessa ämnen uppträder på röntgenfilmen som vita.

Röntgenundersökningar ges av utbildade läkare, kallade radiologer, i en medicinsk miljö.

Pros

Röntgenstrålar är ett användbart diagnostiskt verktyg eftersom de kan ge en tydlig bild av många interna strukturer som bara kan ses genom mer komplexa eller påträngande metoder utan röntgenstrålar.

Röntgen kan belysa skelettsystemet för att diagnostisera brutna ben eller ledskada. De kan också bekräfta förekomsten av misstänkta kroppsliga blockeringar, till exempel njurstenar eller gallstenar, som kan behöva medicinsk intervention.

Eftersom de är snabba och lätta att utföra tester, är röntgen bra för situationer, t.ex. akutbesök, där hastighet är viktig.

Nackdelar

Röntgen har potential att orsaka cellulär skada eftersom de är joniserande strålar och kan ta bort elektroner från de atomer som de kommer i kontakt med. Även om risken är liten är det möjligt att denna cellulära skada kan leda till cancer. I vissa sällsynta fall kan denna skada påverka äggceller eller spermier, vilket gör en person infertil.

Röntgenstrålar är potentiellt farliga för mycket små barn. De har potential att orsaka fosterskador hos ofödda barn.

överväganden

National Academy of Sciences har sagt att i de flesta fall uppväger fördelarna med diagnosen de möjliga riskerna med att använda röntgenstrålar. För att säkerställa din säkerhet, välj utbildad personal på erkända medicinska institutioner för att utföra röntgenstrålarna och följ noggrant de anvisningar som ges till dig under proceduren.

Var noga med att berätta för din läkare om du är gravid, försöker bli gravid eller amma före röntgenprovningen.

Om du har frågor om röntgensäkerhet, tala med din läkare eller vårdgivare.

Regulations

Röntgenanvändning regleras av flera olika organ i USA. Enskilda stater arbetar med Food and Drug Administration för att inspektera och godkänna röntgenapparaterna som används inom sina gränser. FDA reglerar produktionen av röntgenmaskiner. Statens institut för standarder och teknik ansvarar för att ställa in standarder för röntgenanvändning och tillverkning.

Dela:
Lämna En Kommentar