Anterior Vs. Lateral Approach for Hip Replacement Surgery

Anterior Vs. Lateral Approach for Hip Replacement Surgery

Lateral eller posterior hip replacement kirurgi är den traditionella metoden för behandling. Det främre tillvägagångssättet är ett nyare, minimalt invasivt förfarande som gör det möjligt för kirurgen att nå din höftled direkt.

Incisionsstorlek

I det traditionella laterala tillvägagångssättet gör kirurgen ett snitt åtta till 12 tum långa. Vid den främre tillvägagångssättet är snittet tre till fem inches långa.

Plats

Lateral-tillvägagångssnitt är gjorda längs sidan eller baksidan av dina höfter, medan främre inflygningar är gjorda framifrån.

Muskelstörning

I lateral tillvägagångssätt är det nödvändigt att skära igenom en del muskler för att nå din höftled, men i det främre tillvägagångssättet kan kirurgen arbeta mellan muskeln och vävnaden för att undvika störningar.

Återhämtningstid

Återhämtning från främre höftoperationen tar vanligen två till sex veckor, medan återhämtning från lateral höftoperation tar cirka 12 veckor.

Sjukhusvistelse

Lateral hip surgery patienter måste ofta vara kvar på sjukhuset i fem till sju dagar för proceduren, medan patienter med anterior kirurgi kan komma hem efter bara två till tre dagar.

Hip rörelse

Efter en lateral höftoperation måste patienter begränsa rörligheten i höften, vilket gör att det är svårt att sitta och klättra i trappan. Efter anterior höftoperation är rörelsen normalt obegränsad.

Dela:
Lämna En Kommentar